Go Back

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร

Location:
องครักษ์, นครนายก
Posted on:
19 days ago
1.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิตในกรณีมี Breakdown ของเครื่องจักร 2.วิเคราะห์สาเหตุ และแก้ไขปัญหาเครื่องจักรในกรณีที่มี Breakdown ของเครื่องจักร 3.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรตาม PM Plan 4.ทำงานอื่น ๆ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่ องครักษ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก อัตรา เงินเดือน 5 อัตรา 10,000 - 15,000 บาท + ค่าตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิการศึกษาระดับ...
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements