Go Back

พนักงานประเมินราคา ประจำจังหวัดนครสวรรค์

Location:
นครสวรรค์
Posted on:
30+ days ago
พนักงานประจำ ประเภทงาน : วิศวกรรมโยธา สำรวจ สถาปัตย์ ประเมินราคา สถานที่ปฏิบัติงาน : นครสวรรค์ เงินเดือน(บาท) : ตามที่ตกลง ประสบการณ์ : 2+ หน้าที่ความรับผิดชอบ : ประเมินราคาทรัพย์สินให้กับธนาคารออมสิน คุณสมบัติ : 1.เพศ ชาย 2.อายุ 25 ปี ขึ้นไป 3.ต้องมีประสบการณ์ทางด้านงานประเมินอย่างน้อย2ปีขึ้นไป 4.มียานพาหนะ พร้อมสำรวจ 5.มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ สวัสดิการ : กลุ่มบริษัทโปรสเปคคอนซัลแตนท...
บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements