Go Back

ช่าง Cold end

Location:
บางปะกง, ฉะเชิงเทรา
Posted on:
10 days ago
-ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรท้ายไลน์ -เตาอบขวด -เครื่องสเปรย์เคลือบขวด -เครื่องบรรจุ -เครื่องShrink Firm -ซ่อม-แก้ไขเมื่อเครื่องจักรมีปัญหา -จัดเตรียมอะไหล่ของเครื่องจักรท้ายไลน์ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา อัตรา เงินเดือน 3 ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร ปวส. ช่างไฟฟ้าและช่างอิเลคทรอนิคหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถทำงานเป็นกะได้ ม...
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements