Go Back

โฟร์แมนวิศวกรโยธาด้านงานก่อสร้าง

Location:
เมืองนครนายก, นครนายก
Posted on:
10 days ago
ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาวิศวกรรม ศึกษา โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียด และควบคุมการก่อสร้างในโครงการของภาครัฐและเอกชน โดยวิศวกรที่มากด้วยประสบการณ์ในวิชาชีพ เพื่อบริการงานที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสาขาต่าง ๆ อาทิ งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ และก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน กำลังรับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการดำเนินงานโครงการบริหารงาน Mega Project *รายละเอียดของงาน* - ควบคุมงานก่อสร้างด้านโยธาของโครงการให้เป...
หจก.อิทธิวัฒน์คอนสตรัคชั่น

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements