Go Back

พนักงานขาย Part time ห้างวีเวียงไลฟ์สไตล์มอลล์

Location:
เมืองหนองคาย, หนองคาย
Posted on:
30+ days ago
ขายเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีแบรนด์ Yaccomaricard สถานที่ปฏิบัติงาน ห้างวีเวียงไลฟ์สไตล์มอลล์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย อัตรา เงินเดือน 3 อัตรา (ห้างวีเวียงไลฟ์สไตล์มอลล์) วันละ 500 บาท ( ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น.) คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง อายุ 19 ปีขึ้นไป กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีอยู่ หรือ จบการศึกษา ม.6 / ปวช. มีบุคลิกภาพดี / ชอบการแต่งกาย / ขยัน / อดทน / มีความตั...
บริษัท วาย.เอ็ม.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย จำกัด

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements