Go Back

ช่างซ่อมบำรุง

Location:
จันทบุรี
Posted on:
30+ days ago
คุณสมบัติ 1. วุฒิ ปวช. ขึ้นไป 2. ผู้มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 3. ควบคุมดูแลการบำรุงรักษา และการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนงาน 4. ดูแลการจัดหา และการจัดเก็บอะไหล่ เครื่องมือช่างต่างๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 5. ประสานงานในการติดตั้ง ดัดแปลง หรือซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ ในสายการผลิด 6. สวัสดิการ เบี้ยขยัน,ค่าตำแหน่ง,ค่าประสบการณ์,ค่า JD,KPI คุณสมบัติพื้นฐาน ประเภทของงาน : งานประจำ...
Rubberwood Agriculture 1998 Limited Partnership.

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements