Go Back

พนักงานขายเครื่องมือช่างด้านงานก่อสร้าง มุกดาหาร

Location:
เมืองมุกดาหาร, มุกดาหาร
Posted on:
11 days ago
- แนะนำสินค้า เปิด/ปิดการขาย กับลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ - ประเภทร้านฮาร์ดแวร์หรือร้านวัสดุก่อสร้าง - โครงการงานก่อสร้างต่างๆ พร้อมทั้งทำรายงานการขายประจำวันส่งบริษัทฯ ทำงานในพื้นที่ๆที่รับผิดชอบ ในเขตของตนเอง - เราจะพิจารณาผู้ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดที่เปิดรับ หรือผู้ที่มีพัก/ชำนาญพื้นที่ ในพื้นที่ดังกล่าว สถานที่ปฏิบัติงาน (ดูแลจังหวัดที่เปิดรับ) อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร อัตรา เงินเด...
Wuerth Co.,Ltd.

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements