Go Back

เจ้าหน้าที่ขาย

Location:
ฉะเชิงเทรา
Posted on:
30+ days ago
- วางแผนการขายสินค้าในเขตการขายที่รับผิดชอบ - สร้างยอดขายในเขตการขายที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - เสริมสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา อัตรา เงินเดือน 2 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์ (20,000-50,000 บาท) คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 21 - 29 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด สาขาสัตวศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอน...
บริษัท ดั๊กคิง จำกัด

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements