Go Back

ผู้จัดการฝึกหัด

Location:
นิคมพัฒนา, ระยอง
Posted on:
30+ days ago
1.เรียนรู้กระบวนการวางแผนและควบคุมการผลิตในส่วนของ TPBI Rayong 2.เรียนรู้หลักการ Forecast การใช้วัตถุดิบประจำเดือน 3.เรียนรู้ระบบการบริหารจัดการคลังวัตถุดิบ 4.เรียนรู้ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้าสำเร็จรูป 5.เรียนรู้ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า Supporting Materials 6.เรียนรู้ระบบการบริหารจัดการเรื่องรถขนส่งและการวางแผนขนส่ง สถานที่ปฏิบัติงาน ซอย 13 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง อ...
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements