Go Back

ธุรการซ่อมบำรุง/ธุรการฝ่ายขาย

Location:
บางปะกง, ฉะเชิงเทรา
Posted on:
30+ days ago
- งานด้านเอกสารต่างๆ - ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหอมศิล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา อัตรา เงินเดือน 2 อัตรา ตามโครงสร้าง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม word,excel,internet คล่อง หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ ตำแหน่งธุรการซ่อมบำรุง หากมีประสบการณ์ด้านจัดซื้อจะพิจารณาเป็นพ...
บริษัท ไทยซินคอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements