Go Back

ผู้จัดการเขตการขาย และ ผู้ช่วยผู้จัดการเขตการขาย

Location:
เลย
Posted on:
30+ days ago
1. สื่อสารด้านการขายเป็นอย่างดี, มีความเป็นผู้นำ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า, จัดการองค์กรได้ดีและมีความรับผิดชอบสูง 2. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกเป็นอย่างดี 3. มีทักษะในการคัดเลือกพนักงานเข้ามาเป็นพนักงานขาย 4. สามารถเดินทาง หรือทำงานนอกสถานที่ได้ 5. มีเหตุผลในการแก้ไขปัญหา 6. รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า และ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหม่เพื...
บริษัท ซีพีเอ็ม อกรีคัลเจอร์ จำกัด

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements