Go Back

ช่างเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

Location:
ชัยนาท
Posted on:
18 days ago
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: เขียนโปรแกรม 2D 3D วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 25 - 35 ปี อัตราค่าจ้าง: 12000 บาท / เดือน เพศ: ชาย วุฒิการศึกษา: ป.ตรี - ป.ตรี จังหวัดที่ทำงาน: ชัยนาท ประสบการณ์ทำงาน: ไม่มี สวัสดิการ: - ที่พัก : ไม่มี - การขึ้นเงินเดือนรายปี : ไม่มี - โบนัส : ไม่มี - ประกันสังคม : ไม่มี - อื่นๆ ...
ชัยนาท

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements