Go Back

พนักงานฝ่ายผลิต

Location:
ป่าโมก, อ่างทอง
Posted on:
21 days ago
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : อ่างทอง (ป่าโมก) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -สามารถใชโปรแกรม Microsft office ได้ -มีประสบการณ์งานควบคุมงานมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ -ไม่มีโรคประจำตัว คุณสมบัติ เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป อื่นๆ : ไม่ระบ...
บริษัทอ.ป.ก.ดาวคู่ (1988) จำกัด

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements