Go Back

การบัญชี

Location:
ชัยนาท
Posted on:
17 days ago
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ทำบัญชี วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 22 - 45 ปี อัตราค่าจ้าง: 315 บาท / วัน เพศ: หญิง วุฒิการศึกษา: ปวส., ปทส.(ปวส.การบัญชี) - ป.ตรี(บัญชีบัณฑิต) จังหวัดที่ทำงาน: ชัยนาท ประสบการณ์ทำงาน: ไม่มี สวัสดิการ: - ที่พัก : ไม่มี - การขึ้นเงินเดือนรายปี : ไม่มี - โบนัส : ไม่มี - ประกันสังคม : ไม่มี - อื่นๆ ...
ชัยนาท

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements