Go Back

คนสวน

Location:
เกาะช้าง, ตราด
Posted on:
14 days ago
22/08/2018 หน้าที่ความรับผิดชอบ : มีหน้าที่ทำสวนตามที่นายจ้างมอบหมาย คุณสมบัติ : สามารถใช้เครื่องตัดหญ้าได้ เป็นคู่สามีภริยา สวัสดิการ : มีที่พักให้ สมัครงานติดต่อ ทรรศนีย์ ไกรสุวรรณ์ Tel : 0865229319 0865597954 089 5559575 Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม Line ID:...
โรงแรม เกาะช้างใบลานบีชรีสอร์ท

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements