Go Back

ครูสอนภาษาอังกฤษ

Location:
ตาคลี, นครสวรรค์
Posted on:
30+ days ago
- สอนภาษาอังกฤษ เด็ก 9-11 ขวบ 2 คน (ลูกผู้บริหาร) - ทำกิจกรรม ส่งเสริมความรู้ - อยู่ที่บ้านผู้บริหาร เพื่อดูแล สอนภาษา สถานที่ปฏิบัติงาน 89 หมู่ 6 ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ อัตรา 1 คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้หญิง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถอ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์ทำงานด้านการสอนเด็ก จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ รักเด็ก ดูแล เสริมความรู้ได้ มีความซื่อสัตย์ มีความคิดริเริ...
บริษัท ธนพรพืชผล จำกัด

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements