Go Back

IT Officer

Location:
ตราด
Posted on:
30+ days ago
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. มีความรู้ด้านแก้ไขปัญหาพื้นฐานคอม 2. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก 3. ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบ CCTV คุณสมบัติ - เพศชายอายุ 21 ปีขึ้นไป - สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สารสนเทศ - หากมีประสบการณ์และสามารถเริ่มงานได้ทันที จะรับพิจารณาอันดับแรก - รับนักศึกษาที่จบใหม่ สถานที่ปฏิบัติงาน: ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด คุณสมบ...
เคซี แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements