Go Back

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

Location:
ภูเก็ต
Posted on:
30+ days ago
ตำแหน่ง Dealer Sales Executive - ดูแลร้านค้า ขยายตลาด เพิ่มยอดขายให้กับบริษัท - สามารถวิ่งเข้างานโครงการเสริมจากร้านค้าได้ - รับเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์ด้าน Dealer Sales งานด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง/เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง - หากมีประสบการณ์ในพื้นที่ที่ต้องการจะพิจารณาเป็นพิเศษ - โปรดระบุพื้นที่ที่สนใจในการสมัคร (เหนือ,ใต้ หรือ กทม.) ตำแหน่ง Retail Sales Assistant Manager / Retail Manager - บริหารยอดขาย...
บริษัท พาเรกซ์กรุ๊ป จำกัด

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements