Go Back

ผู้ช่วยพนักงานขับรถ จังหวัด สุพรรณบุรี

Location:
สุพรรณบุรี
Posted on:
16 days ago
1. เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเรียน รด.แล้ว) 2. สามารถทำงานเป็นทีมได้ 3. วุฒิการศึกษา ม.3 / ปวช./ ม.6 / ปวส. ขึ้นไป 4. มีใบขับขี่ รถยนต์ส่วนบุคคล สามารถออกต่างจังหวัดได้ เป็นครั้งคราว (ไปเช้า - เย็นกลับ) รับพิจารณาเป็นพิเศษ Job Type : งานประจำ (Full Time) Job Description : - ช่วย พนักงานขับรถ ส่งสินค้าตามร้านค้า - ส่งสินค้าตามออเดอร์ที่พนักงานขายไปจดออเดอร์มา - จัดเร...
บริษัท ราชสีมา เอส.ดี.โอ. จำกัด

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements