Go Back

โปรแกรมเมอร์ Web Programmer (PHP)

Location:
เชียงใหม่
Posted on:
30+ days ago
- Support การใช้งานผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าหน้างาน - จัดทำแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับโปรแกรมเมอร์ - ออกแบบและร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับงานที่มอบหมาย - อบรมและดูแลระบบให้ลูกค้า - ออกปฏิบัติงานในภาคสนามร่วมกับผู้แทนขาย Sales Coordinator Engineer ในบางโอกาส [email protected] หรือโทร 0835693839 คุณธนา สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง เงินเดือน 20,001 - 30,000 บาท ค...
บริษัท ไทรท์เด้นอินเทลลิเจนซ์เซอร์วิส จำกัด

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements