Go Back

บาร์เทนเดอร์

Location:
คลองใหญ่, ตราด
Posted on:
30+ days ago
ทำการผสมเครื่องดื่มตามออเดอร์ให้กับลูกค้า ให้บริการลูกค้า โดยการรับออเดอร์เมนูเครื่องดื่ม จัดทำและส่งมอบเครื่องดื่มแก่ลูกค้า ดูแลความสะอาดทั่วไปภายในพื้นที่ขายและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด อัตรา เงินเดือน หลาย อัตรา 9,000-12,000 ตามประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิงหรือเพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป จบวุฒิการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป ม...
แมงโก บีช รีสอร์ต

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements