Go Back

พนักงานจ้างทั่วไป

Location:
อุดรธานี
Posted on:
30+ days ago
ระดับเงินเดือน 9000 ลักษณะการทำงาน ส่งเอกสาร จัดระเบียบงานเอกสารในที่ทำงาน งานประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้าและ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย/หญิง 2. อายุ 25-40 3. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป 4. สามารถขับขี่รถยนต์ รถจักรนายยนต์ได้ 5. มีความขยัน สื่อสัตย์ อดทน จังหวัดที่ปฏิบัติงาน อุดรธานี สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม สวัสดิการ ที่พัก ค่าตอบแทนพิเศษ ตามตกลง วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ...
บริษัท เอ เอ ออมทรัพย์ จำกัด

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements