Go Back

เจ้าหน้าที่ติดตามและเร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (จ.อ่างทอง และ จ.สิงห์บุรี)

Location:
อ่างทอง
Posted on:
25 days ago
ลักษณะงาน - ลงพื้นที่ภาคสนามในจังหวัดที่รับผิดชอบในการเร่งรัดหนี้สิน และเจรจากับลูกค้าที่ค้างการชำระค่างวด - ติดตามการยึดรถจักรยานยนต์ ในกรณีมีการค้างค่าชำระจนถึงที่สุด - เจรจาต่อรองกับลูกค้าในกรณีการเร่งรัดการชำระค่างวด - ดูแลส่วนงานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ - เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อย - วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช. ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา - มีประสบการณ์ในงานต...
บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements