Go Back

Receptionist

Location:
เมืองระยอง, ระยอง
Posted on:
30+ days ago
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง (เมือง) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ต้อนรับลูกค้า - คอยให้บริการลูกค้า เช็คอิน/เช็คเอาท์ - รับโทรศัพท์ - ดูแลระบบ การรับจองห้องพักและห้องประชุมของโรงแรม ฯลฯ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ อื่นๆ : ยินด...
บริษัท เกษมกิจ จำกัด

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements