Go Back

เจ้าหน้าที่บังคับคดี สาขาขอนแก่น

Location:
ขอนแก่น
Posted on:
30+ days ago
ระดับเงินเดือน 12,000 บาท + ค่าน้ำมัน 2,000 + ค่าคอมมิชชั่น ลักษณะการทำงาน - ตั้งเรื่องบังคับคดี ยึดทรัพย์ ยึดกรรมสิทธิ์ อายัดทรัพย์ - คัดถ่ายเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ตรวจสอบสภาพทรัพย์ ถ่ายภาพทรัพย์ - ตรวจสอบความคืบหน้าในสำนวน กรมบังคับคดี - ดูแลการขายทอดตลาด งดขาย ถอนบังคับคดี และรับเช็ค - วางแผนการทำงาน ประมาณการตั้งเบิก - เคลียร์เงินค่าใช้จ่าย - หน้าทีีอื่น ๆ ตามที่แผนกมอบหมาย คุณสมบัติผู้สม...
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements