Go Back

เจ้าหน้าที่ BOI

Location:
บึงกาฬ
Posted on:
19 days ago
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน - ดำเนินการด้านจัดการเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของ BOI - ยิ่นขอการอนุมัติ BOI ด้านการนำเข้าวัตถุดิบ - ส่งสูตรการผลิตสินค้าทั้งกระบวนการให้กับ BOI - ดำเนินงานประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการตัดสต๊อควัตถุดิบ,วิจัยซัพพลายเออร์และการจัดซื้อ - รับผิดชอบต่อการยื่นเอกสารและการยื่นขอยกเว้นภาษีการนำเข้าเครื่องจักร - ประสานงานกับผู้ขนส่งสินค้าและผู้จัดระวางสินค...
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements