Go Back

วิศวกรหน้างาน

Location:
เลย
Posted on:
11 days ago
-ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร -ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง -ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย -จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า -ควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง -ควบคุมเวลาการก่อสร้าง -ตรวจและจบงานสถาปัตย์ที่หน้างานได้ สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดเลย อัตรา เงินเดือน 2 ตำแหน่ง 23,000-28,000 บาท หรือตามประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาระด...
Modern Tage House&Design Co., Ltd.

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements