Go Back

แม่บ้าน

Location:
สงขลา
Posted on:
10 days ago
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ทำความสะอาดรอบบริเวณ ห้องน้ำ ออฟฟิศ รดน้ำต้นไม้ ดูแลต้นไม้ วันทำงาน : หยุดวันธรรมดาวันเสาร์อาทิตไม่หยุด เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 25 - 45 ปี อัตราค่าจ้าง: 9000 บาท / เดือน เพศ: หญิง วุฒิการศึกษา: ม.6, ม.ศ.5 - ป.ตรี จังหวัดที่ทำงาน: สงขลา ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี สวัสดิการ: - ที่พัก : ไม่มี - การขึ้นเงินเดือนรายปี : ไม่มี - โบนัส : ไม่มี - ประกันส...
สงขลา

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements