Go Back

หัวหน้าแผนก/เจ้าหน้าที่ประสานงานผลิต

Location:
ศรีประจันต์, สุพรรณบุรี
Posted on:
14 days ago
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สุพรรณบุรี (ศรีประจันต์) เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30 เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมตรวจสอบคุณภาพ และ วางแผนดำเนินงานในหน่วยงานของบริษัทฯ - ควบคุมระบบบริหารคุณภาพ และควบคุมเอกสารระบบคุณภาพ เช่น ISO9001 - ประสานงานงานการวางระบบขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงงานผลิต - ควบคุมดูแล การปฏิบัติหน...
ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements