Go Back

โฟร์แมน

Location:
อ่างทอง
Posted on:
17 days ago
-ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามนโยบายและระยะเวลาที่กำหนด -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน โซนภาคกลางและตามที่บริษัทฯ กำหนด จังหวัดอ่างทอง อัตรา เงินเดือน 6 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย-หญิง เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว วุฒิ ปวช. - ปวส.สาขาโยธา, ก่อสร้าง,สำรวจ มีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้ สามารถปฏิบัติงานว...
บริษัท อสิตากิจ จำกัด

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements