Go Back

เจ้าหน้าที่ห้องLAB

Location:
ชัยนาท
Posted on:
18 days ago
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: Lab Supervisor วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 25 - 45 ปี อัตราค่าจ้าง: 15000 บาท / เดือน เพศ: ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา: ป.ตรี(วิทยาศาสตรบัณฑิต) - ป.ตรี(อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต) จังหวัดที่ทำงาน: ชัยนาท ประสบการณ์ทำงาน: ไม่มี สวัสดิการ: - ที่พัก : ไม่มี - การขึ้นเงินเดือนรายปี : มี - โบนัส : ไม่มี - ประกันสังคม : มี - อื่นๆ ...
ชัยนาท

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements