Go Back

บาร์น้ำ

Location:
สงขลา
Posted on:
10 days ago
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ทำงานเกี่ยวกับขายน้ำสำเร็จ ไอติม น้ำชงต่าง ๆ เครื่องดื่มตามออเดอร์ วันทำงาน : หยุดวันธรรมดาหมุนเวียนไม่หยุดวันเสาอาทิต เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 18 - 35 ปี อัตราค่าจ้าง: 9000 บาท / เดือน เพศ: หญิง วุฒิการศึกษา: ปวช., ปวท. - ป.ตรี จังหวัดที่ทำงาน: สงขลา ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี สวัสดิการ: - ที่พัก : ไม่มี - การขึ้นเงินเดือนรายปี : ไม่มี - โบนัส : ไม...
สงขลา

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements