Go Back

ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม

Location:
ยะลา
Posted on:
27 days ago
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา ที่ปฏิบัติงาน : ยะลา/ Yala ดูแลระบบไฟฟ้า และในเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม มีความรู้ความสามารถด้าน PLC วุฒิการศึกษา ปวส. ด้านไฟฟ้ากำลัง หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพ...
บริษัทตอยยีบัน ฟู้ดส์ จำกัด

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements