Go Back

หัวหน้าฝ่ายผลิต

Location:
ตาคลี, นครสวรรค์
Posted on:
30+ days ago
*สรุปงาน* คุมงานผลิตที่โรงงาน ตาคลี *ความรับผิดชอบและหน้าที่* -ควบคุมการผลิตงานเย็บเสื้อผ้า ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด -ดูแลตารางการทำงาน -ตรวจสอบวัตถุดิบให้เป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ -บริหารจัดการกำลังคนให้ตรงกับงานแต่ละประเภท -ควบคุมดูแล ตรวจสอบคุณภาพงานก่อนส่งถึงมือลูกค้า -หาแนวทางและวิธีการเย็บใหม่ เพื่อให้ประสิทธิภาพและผลงานดีขึ้น *คุณสมบัติและทักษะ* -มีประสบการณ์การดูแลการผลิตเสื้อผ...
สุจริตธรรม การ์เมนท์

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements