Go Back

พนักงานบัญชี

Location:
สระบุรี
Posted on:
10 days ago
ระดับเงินเดือน 350 บาทต่อวัน ลักษณะการทำงาน จัดทำบัญชี รายงานภาษีขาย-ซื้อ บันทึกรายการลงในคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศหญิง/ชาย 2. วุฒิปวช.-บัญชี ถึง ปริญญาตรี-บัญชี 3. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ 4. ใช้โปรแกรม Excel Word 5. มีความสนใจเรียนรู้งาน จังหวัดที่ปฏิบัติงาน สระบุรี สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม สวัสดิการ ค่าล่วงเวลา ประกันสังคม(ถ้าต้องการ) วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน...
บริษัท ทีดับบลิวซี แมเนจเม้นท์ จำกัด

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements