Go Back

วิศวกรควบคุมการผลิตสี

Location:
เมืองสระบุรี, สระบุรี
Posted on:
10 days ago
- วางแผน การสั่งซื้อ วัตถุดิบ สี เตรียมสั่งซื้อวัตถุดิบ สี - วางแผนการผลิต ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ศึกษา และค้นคว้า การพัฒนา สีน้ำ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต - ปรับปรุงคุณภาพของระบบสี สีน้ำ ** ประจำโรงงานสระบุรี ทำงาน 5 วัน จันทร์-ศุกร์ (8.00-17.00) สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้าง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุระหว...
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements