Go Back

เจ้าหน้าที่บัญชีรับ/จ่าย

Location:
เมืองขอนแก่น, ขอนแก่น
Posted on:
30+ days ago
1. มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 3 ปี 2. ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมMS Office และโปรแกรมสำเร็จรูป Express ได้ 3. สามารถปิดงบการเงินได้ ยื่นแบบภงด.50,51 ภพ.30 และจัดทำเอกสารภาษี ซื้อ-ภาษีขายได้ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อัตรา 1 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง มีความละเอียดรอบคอบ ทนต่อแรงกดดันได้ ซื่อสัตย์ มีบุคลิกดี มีมนุษสัมพันธ์ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม...
บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements