Go Back

พนักงานขาย

Location:
หนองกี่, บุรีรัมย์
Posted on:
19 days ago
1.เสนอขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า 2.ให้คำปรึกษา พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้แก่ลูกค้าได้ 3.สร้างฐานลูกค้าและขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ 4.ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด 5.จัดเตรียมใบเสนอราคา ข้อมูลสินค้า รายงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า 6.วางแผนเข้าพบลูกค้าในแต่ละเดือน และจัดทำรายงานสรุปข้อมูลลูกค้าที่เข้าพบให้กับผู้บังคับบัญชา 7.ดูแลลูกค้าหลัก และเพิ่มยอดขาย 8.ติดตามบริการหลังการขาย สถานท...
บริษัท เอ็น.อี.อกรีเทค จำกัด

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements