Go Back

สถาปนิก

Location:
เมืองพะเยา, พะเยา
Posted on:
19 days ago
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ -ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า -ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน -เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน -ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า -ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสม สถานที่ปฏิบัติงาน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา อัตรา เงินเดือน 1 ตำแหน่ง 23,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-สถาปัตยกรรมหลัก ม...
Modern Tage House&Design Co., Ltd.

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements