Go Back

ช่างซ่อมบำรุง ช่างไฟฟ้า /

Location:
องครักษ์, นครนายก
Posted on:
19 days ago
- P.M. (Preventive Maintemamce, M/C) - ควบคุมระบบเครื่องทำความเย็น (Refrigeration system) - ควบคุมระบบ (Utlity system, Air Compressor, Biler) - ควบคุมระบบไฟฟ้า Control & ไฟฟ้ากำลัง - ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากม...
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements