Go Back

เจ้าหน้าที่ วิศวกร โยธา

Location:
เชียงใหม่
Posted on:
30+ days ago
- เขียนแบบ BIM และการใช้ซอฟแวร์ BIM (Autodesk Revit) หรือ Autocad - ออกปฏิบัติงานในภาคสนามร่วมกับผู้แทนขาย Sales Coordinator Engineer ในบางโอกาส - Support การใช้งานผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าหน้างาน - จัดทำแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับโปรแกรมเมอร์ - ออกแบบและร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับงานก่อสร้าง - อบรมและดูแลระบบให้ลูกค้า [email protected] หรือโทร 0835693839 คุณธนา สวัสดิการ ประกันสังคม...
บริษัท ไทรท์เด้นอินเทลลิเจนซ์เซอร์วิส จำกัด

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements