Go Back

เจ้าหน้าที่ sale

Location:
บ้านนา, นครนายก
Posted on:
18 days ago
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าภายนอกในการซื้อขายไข่ไก่ และไข่ไก่แปรรูป - นำเสนอผลิตภัณฑ์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และปิดการขาย - ประสานงานออกนอกสถานที่ติดต่อระหว่างลูกค้าด้านงานเอกสารเรื่องการซื้อขาย - ดูแลรับผิดชอบลูกค้า สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก อัตรา เงินเดือน 2 อัตรา Nego คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ หญิง/ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง...
เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements