Go Back

จัดซื้อ

Location:
สกลนคร
Posted on:
15 days ago
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: จัดซื้อสินค้า วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 22 - 35 ปี อัตราค่าจ้าง: 318 บาท / วัน เพศ: หญิง วุฒิการศึกษา: ปวส., ปทส. - ป.ตรี จังหวัดที่ทำงาน: สกลนคร ประสบการณ์ทำงาน: ไม่มี สวัสดิการ: - ที่พัก : ไม่มี - การขึ้นเงินเดือนรายปี : มี - โบนัส : มี - ประกันสังคม : มี - อื่นๆ ...
สกลนคร

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements