Go Back

เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง

Location:
บ้านค่าย, ระยอง
Posted on:
30+ days ago
พนักงานประจำ ประเภทงาน : ช่างเทคนิค ช่างอิเล็คทรอนิค ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ งานช่าง สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง , บ้านค่าย เงินเดือน(บาท) : ์NA ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป ทางด้านงานซ่อมบำรุง หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ ตามใบแจ้งซ่อม 2. ดูแลรักษาทำความสะอาด อุปกรณ์ เครื่องมือ ให้พร้อมใช้งาน 3.ดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่ทำงาน 4.ปฏิบัติงานภายใต้ระบบคุณภาพ และระบบจ...
บริษัท วินเทอมส์ จำกัด





.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements