Go Back

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

Location:
ปลวกแดง, ระยอง
Posted on:
30+ days ago
1.ทำเอกสารการจัดซื้อใบออร์เดอร์ ใบเก็บเงิน ต้องดูข้อมูลให้ถูกต้อง ส่งใบสั่งซื้อ ทางเเฟ๊กหรืออีเมล 2.ติดต่อตัวแทนฝ่่ายขายในกรณีที่ต้องการให้ช่วยหาของที่ต้องการเช่น รายการใหม่ๆที่ไม่เคยสั่งมาก่อน ออกไปซื้อของเข้าบริษัทเองบ้าง หรือบางครั้งก็สั่งให้เข้ามาส่งแล้วแต่กรณี แต่บางที่ไม่มีบริกจัดส่งต้องไปรับเอง 3.เช็คสต๊อกของและตรวจรับของ ดูว่าคุณภาพของเป็นไปตามที่ตกลงหรือไม่... 4.งานอื่นๆที่ได้ร...
บริษัท จูง ชิง พรีซิชั่น อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements