Go Back

ผู้จัดการฝ่ายขายคอนโด ประจำ แปดริ้ว ฉะเชิงเทรา

Location:
ฉะเชิงเทรา
Posted on:
10 days ago
ระดับเงินเดือน 50000-55000 ลักษณะการทำงาน "• รับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายทีได้กำหนดไว้ • บริหารต้นทุนและกำไรของทีม • วางแผนและควบคุมทิศทางในการทำงานให้สอดคล้องกับแผนการทำงานของบริษัท • ควบคุม วิเคราะห์และพัฒนากระบวนการขาย (Sale Activities and KPI) • สร้าง พัฒนาและบริหารทีมงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายทีมในแต่ละวันและเดือนได้ • สร้างทีมงานที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการทำงานในทิศทางที่กำหนด • สร...
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements