Go Back

PartTime สถิติและวิเคราะห์ข้อมูล (ประจำสำนักงานขอนแก่น)

Location:
ขอนแก่น
Posted on:
30+ days ago
ทำการรวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานต่างๆเพื่อเสนอให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ประเภทงาน พนักงาน Part Time/พนักงานชั่วคราว สถานที่ทำงาน จังหวัดขอนแก่น การศึกษา ปวช. -ปริญญาตรี (หากกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) คุณสมบัติ สามารถใช้โปรแกรม Office ได้ดี มีความละเอียดรอบคอบ เพศ ไม่ระบุ อายุ 20 -...
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements