Go Back

พนักงานควบคุมคุณภาพคอนกรีต

Location:
สว่างแดนดิน, สกลนคร
Posted on:
30+ days ago
1. เก็บตัวอย่างคอนกรีต ทดสอบแรงอัด บันทึกรายงานการทดสอบ ตลอดจนวิเคราะห์ผลการทดสอบ เสนอผู้จัดการโรงงาน 2. ทดสอบวัตถุดิบ ก่อนตรวจรับเข้าโรงงาน 3. ออกเก็บตัวอย่างคอนกรีตหน้างาน ร่วมกับ พนักงานจัดส่ง เพื่อสรุปรายงานการตรวจสอบคุณภาพให้กับลูกค้า 5. ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพคอนกรีต 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร อัตรา เง...
บริษัท นพรัตน์คอนกรีต จำกัด

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements