Go Back

วิศวกรไฟฟ้าหน้างาน

Location:
มุกดาหาร
Posted on:
30+ days ago
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : มุกดาหาร (ทุกอำเภอ),อุบลราชธานี (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 30,000 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ประสานงานกับลูกค้า ที่ปรึกษา ผู้ขาย ผู้รับเหมา และส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการโครงการจนกระทั่งงานแล้วเสร็จ 2.จัดทำใบขอสั่งซื้อวัสดุหรือผู้รับเหมาย่อยที่จำเป็นหน้างานส่งให้ส่วนกลางเพื่อออกใบสั่งจ...
KINDEN (THAILAND) CO., LTD.

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements