Search for Jobs

.

Latest Jobs


อาจารย์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์   คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และ ระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาทางด้านสัตวแพทยศาสตร์, สัตวศาสตร์, วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 3. สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาที่ ...
sale&marketing
contact customer,exhibition,take order,e-mail reply
FOREVER TRAVEL SERVICE CO., LTD
Tour Operator
Responsibilities (หน้าที่รับผิดชอบ) : •Cooperation with Tour Guide and Other Department ติดต่อประสานงานกับไกด์ และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ•Input tour information detail    จัดรายละเอียดรายการทัวร์แต่ละวัน•Tour Operation and Ground Arrangement   จองอาหาร หรือจัดรายการต่างๆ  •Assist operation with oversea office  ติดต่อประสานงานกับ Partner ต่างประเทศคุณสมบัติผู้สมัครเพศหญิง อายุ 20-45 ปีวุฒิการศึกษา ไม่จำกัด สาขา การท่องเที่ยว หรือสาขาที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์ทำงานในบริษัททัวร์ หรืองานด้าน ...
Lawyer / para legal
วุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต หากเรียนวิชาทรัพย์สินทางปัญญามาจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษไม่จำกัดประสบการณ์ ยินดีรีบนศ. จบใหม่อายุไม่เกิน 25 ปีทำงานสัปดาห์ละ 4 วัน จ.-พฤ. (หยุด ...
สมัครงาน Part Time ปี 2559 งานทำเวลาว่าง รายได้ดี
รับด่วน !! คนคีย์ข้อมูล (Part Time) ทำงานที่บ้าน สำหรับคนที่ต้องการ หารายได้เสริม จากงานประจำ หรือเวลาว่างจากการเรียน งานนี้เหมาะสำหรับ แม่บ้าน ...


Advertisements